Licencja Creative Commons
Treść serwisu dostępna na licencji Creative Commons / Uznanie autorstwa na tych samych warunkach - 4.0 Międzynarodowe. Dołączając do nas, akceptujesz to iż Twoje treści umieszczone w serwisie również będą wykorzystane przez innych. Tworzymy wspólnie treści dla przyszłych pokoleń, poczytaj tu.

§ 1. Zasady korzystania

 • Forum dyskusyjne dostępne jest przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.
 • Możliwość korzystania z zawartości Forum dyskusyjnego ma każdy Użytkownik internetu zainteresowany tym serwisem.
 • Korzystanie z zawartości Forum dyskusyjnego jest bezpłatne.
 • Poprzez korzystanie z Forum dyskusyjnego rozumieć należy: przeglądanie stron internetowych z wypowiedziami innych Użytkowników, dodawanie własnych wypowiedzi, Rejestrację i Logowanie etc.
 • Usługodawca umożliwia Użytkownikom Forum dyskusyjnego zgłoszenie naruszenia Regulaminu Forum dyskusyjnego, w przypadku gdy w opinii Użytkownika dana wypowiedź narusza Regulamin.

§ 2. Prawa i obowiązki Użytkownika

 • Użytkownicy Forum dyskusyjnego zobowiązują się do nieużywania w treści dodawanych tematów, w treści komentarzy, w treści Danych identyfikacyjnych podawanych podczas Rejestracji:
  • słów, wyrażeń, zwrotów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne,
  • treści sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub wyznaniową,
  • treści naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających,
  • treści komentujących, piętnujących, pomawiających lub ośmieszających osoby z życia publicznego i politycznego, zarówno poprzez cytowanie nazwisk tych osób, jak i funkcji lub stanowisk, które piastują, jak i w sposób umożliwiający rozpoznanie (zidentyfikowanie) tych osób,
  • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, będących (lub mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących dla wywołania kłótni,
  • treści propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki,
  • treści przyczyniających się do łamania praw autorskich (w tym przedruki ze środków przekazu),
  • treści zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe,
  • treści będących spamem niemającym nic wspólnego z danym tematem lub komentarzem,
  • treści reklamowych i innych promujących określone produkty, firmy, wydarzenia, strony internetowe, osoby, itp.
 • Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, że podane Dane identyfikacyjne nie naruszają praw osób trzecich, obowiązujących przepisów prawnych oraz niniejszego Regulaminu Forum dyskusyjnego.
 • Korzystanie z Forum dyskusyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na oznaczanie wypowiedzi i wiadomości nazwą Użytkownika podaną przy Rejestracji lub wpisaną w formularzu dodawania wypowiedzi (tematu lub komentarza).

§ 3. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • usuwania określonych wypowiedzi lub wątków tematycznych bez podania przyczyny,
  • usuwania wypowiedzi lub wątków tematycznych naruszających niniejszy Regulamin,
  • zablokowania możliwości dodawania treści Użytkownikowi, który dopuszcza się łamania niniejszego Regulaminu,
  • usuwania z bazy Forum dyskusyjnego wątków tematycznych starszych niż 6 miesięcy,
  • wprowadzania ograniczeń liczby i ilości wypowiedzi, tematów obserwowanych,
  • usuwania kont Użytkowników oraz wypowiedzi sugerujących, że autorem jest Usługodawca,
  • prowadzenia na łamach Forum dyskusyjnego akcji promocyjnych i autopromocyjnych,
  • usuwania kont Użytkowników drastycznie naruszających obowiązujące prawo i Regulamin Forum.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika wraz z wszystkimi danymi, ustawieniami tego konta oraz wprowadzonymi przez Użytkownika wypowiedziami, jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie logował się na odpowiadające temu Użytkownikowi Dane identyfikacyjne przez okres 360 dni.
 • Treści publikowane na łamach serwisu Forum dyskusyjne nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.
 • Wszelkie treści publikowane są przez Użytkowników Forum dyskusyjnego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników treści oraz nie koryguje ich wypowiedzi pod kątem zawartości merytorycznej.

Serwisem z dumą zarządza Stowarzyszenie :heart: Przyjaciół Czaplinka.